Meie koolist

Põhiväärtused


Visioon 

Retla-Kabala Kool on kool-lasteaed, kus õpitakse ja arenetakse turvalises ning kaasaegses keskkonnas, arvestades iga koolipere liikme individuaalsust ja väärtustatakse kultuuripärandit, loovust ning elukestvat õpet.

Missioon

Retla-Kabala Kool on kool-lasteaed, kus lähtutakse oma tegevuses asutuse põhiväärtustest, kohanetakse muutustega, luuakse parimad tingimused lapse arengu toetamiseks. 

Väärtused

Õppijakesksus - iga õppija individuaalsuse arvestamine;

Kokkuhoidev pere - koos oleme tugevamad ja jõuame rohkem;

Ettevõtlikkus ja loovus - arendame ettevõtlikku ellusuhtumist ja toetame loovust igas õpilases ja lasteaialapses;

Avatus ja sallivus - arvestame muutuva ühiskonnaga, oleme hoolivad ja sallivad;

Koostöö - tunnustame oma partnereid, kaasame huvigruppe, lihvime meeskonnatöö oskusi, oleme kogukonna kultuuri- ja haridusasutus;

Innovaatilisus - käime ajaga kaasas, õpime, leiutame ja avastame;

Kodukoht ja selle ümbrus - väärtustame oma kodukohta ja selle ümbrust erinevate õppetegevuste kaudu. 

Visioon 

Retla-Kabala Kool on kool-lasteaed, kus õpitakse ja arenetakse turvalises ning kaasaegses keskkonnas, arvestades iga koolipere liikme individuaalsust ja väärtustatakse kultuuripärandit, loovust ning elukestvat õpet.

Missioon

Retla-Kabala Kool on kool-lasteaed, kus lähtutakse oma tegevuses asutuse põhiväärtustest, kohanetakse muutustega, luuakse parimad tingimused lapse arengu toetamiseks. 

Väärtused

Õppijakesksus - iga õppija individuaalsuse arvestamine;

Kokkuhoidev pere - koos oleme tugevamad ja jõuame rohkem;

Ettevõtlikkus ja loovus - arendame ettevõtlikku ellusuhtumist ja toetame loovust igas õpilases ja lasteaialapses;

Avatus ja sallivus - arvestame muutuva ühiskonnaga, oleme hoolivad ja sallivad;

Koostöö - tunnustame oma partnereid, kaasame huvigruppe, lihvime meeskonnatöö oskusi, oleme kogukonna kultuuri- ja haridusasutus;

Innovaatilisus - käime ajaga kaasas, õpime, leiutame ja avastame;

Kodukoht ja selle ümbrus - väärtustame oma kodukohta ja selle ümbrust erinevate õppetegevuste kaudu.