logo

Inimesed

Inimesed

Külli Huopolainen – noorema liitrühma juhtivõpetaja

Pille Kupp – noorema liitrühma õpetaja assistent

Kaja Vaheoja – noorema liitrühma õpetaja abi (lapsepuhkusel)

Agnes Kostin – noorema rühma õpetaja assistent

Betti Meister – vanema rühma õpetaja

Maris Mägi – vanema rühma õpetaja (lapsepuhkuse)

Vaike Pärn – vanema rühma õpetaja

Liivi Serman – vanema rühma õpetaja abi

Eda Liblik – muusikaõpetaja

Heli Martin – liikumisõpetaja

Sille Varul – logopeed