logo

Õpetajad

Õpetajad
  • JAANUS ROOSILEHT – direktor
  • ANN VALANG- kehaline kasvatus
  • ANNELI LENGERT- arvutiõpetus, 2. kl. juhataja
  • ANTS PÄRNA – füüsika , 7. kl loodusõpetus
  • EDA LIBLIK – muusikaõpetus, huvijuht
  • HILLART PRESS- 7.-9. kl ajalugu, ühiskond, töö– ja tehnoloogiaõpetus, ettevõtlusõpetu
  • KAIRE OPER – ettevõtlikkusõpe, kooli õppealajuhataja
  • KATRIN IVANOV- käsitöö ja kodundus
  • KÜLLI LIBLIK – loodusained, 6. kl. juhataja
  • LIIVI VASSAR- eesti k ja kirjandus 7.-9. kl
  • MARIS HUOPOLAINEN – väikeklassi õpetaja
  • REET METS -2. kl. juhataja
  • SIRJE KIPS matemaatika, 8. kl. juhataja, huvijuht
  • TIINA LEESMAA- kunstiõp.,5.-6. kl eesti k, ajalugu, ühiskonnaõpetus., 7. kl. juhataja
  • TIINA PÄRN – vene keel
  • ÜLLE VALGE – 3. kl. juhataja, õpiabi õpetaja
  • ÜLLI KAIV -inglise keel, 4.-5.kl. ja 9.kl. juhataja