Õpetajad

Õpetajad
 • ANN VALANG- kehaline kasvatus
 • ANNELI LENGERT- arvutiõpetus, 1. kl. juhataja
 • ANTS PÄRNA – füüsika , 7. kl loodusõpetus
 • EDA LIBLIK – muusikaõpetus, huvijuht
 • HILLART PRESS- 7.-9. kl ajalugu, ühiskond, töö– ja tehnoloogiaõpetus, ettevõtlusõpetu
 • KAIRE OPER – ettevõtlikkusõpe, kooli õppealajuhataja
 • KATRIN IVANOV- käsitöö ja kodundus
 • KÜLLI LIBLIK – loodusained, 5. kl. juhataja
 • LIIVI VASSAR- eesti k ja kirjandus 7.-9. kl
 • MARGIT LEESMAA     4. kl. juhataja
 • REET METS -2. kl. juhataja
 • SIRJE KIPS matemaatika, 7. kl. juhataja, huvijuht
 • TIINA LEESMAA- kunstiõp.,5.-6. kl eesti k, ajalugu, ühiskonnaõpetus., 6. kl. juhataja
 • TIINA PÄRN – vene keel
 • JAANUS ROOSILEHT – direktor

 • ÜLLE VALGE – 2. kl. juhataja, õpiabi õpetaja
 • ÜLLI KAIV -inglise keel, 8.-9.kl. juhataja