logo

KIKi projektid

KIKi projektid

 

kiki_logo

 

  • Keskonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt

Eelmise õppeaasta aprillis-mais  osalesid Retla-Kabala Kooli õpilased ja lasteaia vanema rühma lapsed ühise projekti raames Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud õppeprogrammides Tartu Loodusmuuseumis ja Pärnu Pernova Hariduskeskuses. Läbivaks teemaks oli Läänemeri.

25. aprill osales

  • I grupp (Oisu õppehoone 5.-6. klass) 3×45 minutit Tartu Loodusmuuseumi programmis  „Meie Läänemeri“
  • II grupp (Oisu õppehoone 7.-9. klass) 3×45 minutit Tartu Loodusmuuseumi programmis  „Hoiame Läänemerd“
  1. aprill osales
  • I grupp (Oisu lasteaed ja 1. klass) 3×45 minutit Tartu Loodusmuuseumi programmis „Hülge elu Läänemeres“
  • II grupp (2.-4. klass) 3×45 minutit Tartu Loodusmuuseumi programmis „Kalad“
  1. mai osales
  • I grupp (Kabala õppehoone 1.-6. klass) 3×45 minutit Pärnu Pernova Hariduskeskuses õppeprogrammis „Kuidas paistavad laudteelt Pärnu ranna minevik ja tänapäev“
  • II grupp (Kabala lasteaia lapsed) õppeprogrammis „Lehmad ja konnad Pärnu rannas“

Eelnevalt oli vastavalt loodusainete ainekavadele käsitletud ainetundides loodus- ja keskkonnahoiu teemasid. Läänemerega seotud teemad läbivad kõigi kooliastmete loodusainete ainekavasid. I kooliastmes tutvutakse veetaimede ja -elustikuga, kaladega. II kooliastmes  Läänemerega, kui elukeskkonna ja kliima mõjutajana, III kooliastmes -bioloogilise mitmekesisusega Läänemeres (vetikad, meduusid), kala- ja hülgepüük Läänemeres. Läänemere eripära ja selle põhjustega.  Keskkonnasäästliku hoiaku kujundamine,  loodusressursside säästlik kasutamine ja sealhulgas ka  Läänemere kaitse on läbivaks teemaks kõigis ainetundides. Kevadiste õppekäikude ja eelnevate tegevuste tulemuseks on õpilased, kes on saanud põhjalikud teadmised Läänemerest, selle elustikust ning seda mõjutavatest teguritest, rannajoonest, reostumisohust ja  keskkonnahoiu põhimõtetest.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel käisid lasteaedade nooremate rühmade lapsed õppekäikudel Wile farmis alpakasid vaatamas ja nende elu-oluga tutvumas (matkapäevik) ning vanemate rühmade lapsed külastasid Matsalu Looduskeskust, õppisid matkatarkusi ja käisid matkal (matkapäevik)