Новости

Retla-Kabala Kooli toitlustusteenuste hinnad alates 1. veebruarist 2023 31. января merit


1. veebruarist 2023 Retla-Kabala Kooli toitlustusteenuste hinnad järgmiselt:
1) pikapäevarühma koolieine maksumus ühe õpilase kohta on 1 (üks) euro;
2) õpilaskodus ööpäevaringsel ülalpidamisel oleva õpilase toidukorra (kolm toidukorda, v.a
koolilõuna) hind on 2,45 (kaks eurot nelikümmend viis senti);
3) kooli personalile pakutva koolilõuna maksumus ühe inimese kohta on 2 (kaks) eurot.

Türi Vallavalitsuse 25.01.2023 korralduse nr 26

1. veebruarist 2023 Retla-Kabala Kooli toitlustusteenuste hinnad järgmiselt:
1) pikapäevarühma koolieine maksumus ühe õpilase kohta on 1 (üks) euro;
2) õpilaskodus ööpäevaringsel ülalpidamisel oleva õpilase toidukorra (kolm toidukorda, v.a
koolilõuna) hind on 2,45 (kaks eurot nelikümmend viis senti);
3) kooli personalile pakutva koolilõuna maksumus ühe inimese kohta on 2 (kaks) eurot.

Türi Vallavalitsuse 25.01.2023 korralduse nr 26