Meie koolist

Meie koolist


Retla-Kabala Kool moodustati 2015. aastal Retla Kooli, Oisu lasteaia "Kelluke" ja Kabala Kool-lasteaia liitmisel üheks õppeasutuseks, mis tegutseb kolmes tegutsemiskohas. Kool-lasteaia tegutsemiskohad on koolieelse lasteasutuse tegevuskoht Oisu alevikus Lasteaia tänav 7; põhikooli I, II ja III kooliastme tegevuskoht Oisu alevikus Retla tee 1 ning koolieelse lasteasutuse ja põhikooli I ja II kooliastme tegevuskoht Kabala küla Pargi tänav 2. Kool-lasteaial on õpilaskodu, mille tegevuskoht on Oisu alevikus Retla tee 1.

2020. alguse seisuga on kool-lasteaias kokku 4 lasteaiarühma ja 15 klassikomplekti kokku 50 lasteaialapse ja 99 õpilasega. Täiendavalt on Paide Sotsiaaltöökeskuse tugiisikud abiks õppekasvatusprotsessis erivajadustega laste õppe korraldamisel.

Retla-Kabala Kool moodustati 2015. aastal Retla Kooli, Oisu lasteaia "Kelluke" ja Kabala Kool-lasteaia liitmisel üheks õppeasutuseks, mis tegutseb kolmes tegutsemiskohas. Kool-lasteaia tegutsemiskohad on koolieelse lasteasutuse tegevuskoht Oisu alevikus Lasteaia tänav 7; põhikooli I, II ja III kooliastme tegevuskoht Oisu alevikus Retla tee 1 ning koolieelse lasteasutuse ja põhikooli I ja II kooliastme tegevuskoht Kabala küla Pargi tänav 2. Kool-lasteaial on õpilaskodu, mille tegevuskoht on Oisu alevikus Retla tee 1.

2020. alguse seisuga on kool-lasteaias kokku 4 lasteaiarühma ja 15 klassikomplekti kokku 50 lasteaialapse ja 99 õpilasega. Täiendavalt on Paide Sotsiaaltöökeskuse tugiisikud abiks õppekasvatusprotsessis erivajadustega laste õppe korraldamisel.