Õppetöö

Õpetajate konsultatsiooniajad


Oisu

ÜLLI KAIV inglise keel, 5.-6. kl.juhat E 13.50-14.40, kokkuleppel
SIRJE KIPS
matemaatika, 8-9. kl.juhat N13.55-14.40, muul ajal kokkuleppel
TIINA LEESMAA
7. kl juhat, kunstiõpetus.,5.-6.kl eesti k, ajalugu, ühiskonnaõpetus N13.55-14.40 muul ajal kokkuleppel
EDA LIBLIK
muusikaõpetus, huvijuht T ja N ja kokkuleppel
MARIS RÜÜTEL
loodusõpetus, bioloogia N 14.50-15.35 ja kokkuleppel
REET METS
3.ja 4.kl. juhat, pikapäevarühma õp- kokkuleppel
KATRIN IVANOV
käsitööõp, saksa keel K 13.55-14.40, kokkuleppel
MARIS HUOPOLAINEN-
väikeklassi õpetaja, kokkuleppel
KAIRE OPER
ettevõtlikkusõpe, kooli õppealajuhataja kokkuleppel
HILLART PRESS
7.-9. kl ajalugu, ühiskond, geograafia, tööõp N 14.00-15.30
ANNELII EIBAK
vene keel K, R kokkuleppel
EDA HUNT
keh.kasv, liiklusõp, inimeseõpetus E 14.45-15.30
ÜLLE VALGE
1. ja 2. kl. juhat, õpiabi, pikapäevarühma õp kokkuleppel
LIIVI VASSAR
eesti k ja kirjandus 7.-9. Kl T ja N kokkuleppel
MERIT OSS
keemia - K ja R kokkuleppel
PIRET PÄLL
sotsiaalpedagoog, loovtöö tund
TATJANA RIKK õpetaja abi
HURMI JÜRJENS-arvutiõpetus, füüsika, 7. Kl loodusõpetus R, kokkuleppel

 

 

Kabala

MARIT KREITSMAN – 2.-3. kl juhataja - konsultatsioonid kokkuleppel

MERIT OSS- 4.,5.kl. juhataja, inglise keel - konsultatsioonid E,T, N kokkuleppel

ÕNNE ROOSILEHT- 1.ja 6. kl.juhataja, käsitöö-kodundus - konsultatsioonid kokkuleppel

EDA HUNT- huvijuht, kehaline kasv. - konsultatsioonid kokkuleppel

HILLART PRESS-töö-ja tehnoloogiaõpetus - konsultatsioonid kokkuleppel

EDA LIBLIK- huvijuht, muusikaõpetus - konsultatsioonid E, K kokkuleppel

Oisu

ÜLLI KAIV inglise keel, 5.-6. kl.juhat E 13.50-14.40, kokkuleppel
SIRJE KIPS
matemaatika, 8-9. kl.juhat N13.55-14.40, muul ajal kokkuleppel
TIINA LEESMAA
7. kl juhat, kunstiõpetus.,5.-6.kl eesti k, ajalugu, ühiskonnaõpetus N13.55-14.40 muul ajal kokkuleppel
EDA LIBLIK
muusikaõpetus, huvijuht T ja N ja kokkuleppel
MARIS RÜÜTEL
loodusõpetus, bioloogia N 14.50-15.35 ja kokkuleppel
REET METS
3.ja 4.kl. juhat, pikapäevarühma õp- kokkuleppel
KATRIN IVANOV
käsitööõp, saksa keel K 13.55-14.40, kokkuleppel
MARIS HUOPOLAINEN-
väikeklassi õpetaja, kokkuleppel
KAIRE OPER
ettevõtlikkusõpe, kooli õppealajuhataja kokkuleppel


HILLART PRESS
7.-9. kl ajalugu, ühiskond, geograafia, tööõp N 14.00-15.30
ANNELII EIBAK
vene keel K, R kokkuleppel
EDA HUNT
keh.kasv, liiklusõp, inimeseõpetus E 14.45-15.30
ÜLLE VALGE
1. ja 2. kl. juhat, õpiabi, pikapäevarühma õp kokkuleppel
LIIVI VASSAR
eesti k ja kirjandus 7.-9. Kl T ja N kokkuleppel
MERIT OSS
keemia - K ja R kokkuleppel
PIRET PÄLL
sotsiaalpedagoog, loovtöö tund
TATJANA RIKK õpetaja abi
HURMI JÜRJENS-arvutiõpetus, füüsika, 7. Kl loodusõpetus R, kokkuleppel

 

 

Kabala

MARIT KREITSMAN – 2.-3. kl juhataja - konsultatsioonid kokkuleppel

MERIT OSS- 4.,5.kl. juhataja, inglise keel - konsultatsioonid E,T, N kokkuleppel

ÕNNE ROOSILEHT- 1.ja 6. kl.juhataja, käsitöö-kodundus - konsultatsioonid kokkuleppel

EDA HUNT- huvijuht, kehaline kasv. - konsultatsioonid kokkuleppel

HILLART PRESS-töö-ja tehnoloogiaõpetus - konsultatsioonid kokkuleppel

EDA LIBLIK- huvijuht, muusikaõpetus - konsultatsioonid E, K kokkuleppel