Uudised

1.-9. klassi õpilaste lapsevanemate rahulolu ja koolikeskkonna küsitlus 09. veebruar ann


 Ainult meie kooli lastevanemate küsitluseks mõeldus KÜSITLUS 
 
Juhised küsitlusele vastamiseks
  • Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 20-30 minutit. Vastamisele ei ole seatud ajalist piirangut. 
  • Küsitlusele saab vastata kolmes erinevas keeles (eesti, inglise ja vene keeles). Valida tuleb keel, mida vastaja kõige paremini valdab. Vastamise keele saab valida ankeedi esimesel lehel. 
  • Kõiki küsimusi ja juhiseid on vaja lugeda tähelepanelikult. Oluline on püüda vastata kõikidele esitatud küsimustele. 
  • Vajutades lehe all servas nuppu „Järgmine“ avaneb küsimustiku järgmine leht. Igal lehel tuleb vastata kõikidele küsimustele, sest eelmistele lehtedele hiljem tagasi minna ei saa. 
  • Vastuste salvestamiseks ja küsimustiku lõpetamiseks tuleb vajutada nuppu "Kinnita". 
 
 
 

 

 Ainult meie kooli lastevanemate küsitluseks mõeldus KÜSITLUS 
 
Juhised küsitlusele vastamiseks
  • Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 20-30 minutit. Vastamisele ei ole seatud ajalist piirangut. 
  • Küsitlusele saab vastata kolmes erinevas keeles (eesti, inglise ja vene keeles). Valida tuleb keel, mida vastaja kõige paremini valdab. Vastamise keele saab valida ankeedi esimesel lehel. 
  • Kõiki küsimusi ja juhiseid on vaja lugeda tähelepanelikult. Oluline on püüda vastata kõikidele esitatud küsimustele. 
  • Vajutades lehe all servas nuppu „Järgmine“ avaneb küsimustiku järgmine leht. Igal lehel tuleb vastata kõikidele küsimustele, sest eelmistele lehtedele hiljem tagasi minna ei saa. 
  • Vastuste salvestamiseks ja küsimustiku lõpetamiseks tuleb vajutada nuppu "Kinnita".