Uudised

Õpilasomavalitsuse liikmete valimine 09. november ann


Täna valiti Retla-Kabala Kooli 2021/22 õa õpilasomavalitsuse rollid, mis jagunesid järgmiselt: 

Retla-Kabala Kooli õpilasomavalitsus 2021/2022 õa

Umeli Orav - President

Liisamari Laanistu - Asepresident

Marlis Reinbaum - Protokollija

Liisamari Laanistu - Hoolekogus õpilasesinduse esindaja

Miina Marrandi - Õppenõukogus õpilasesinduse esindaja

Melissa Marrandi, Nora Paulus - Õpilasenduse liikmed

Täna valiti Retla-Kabala Kooli 2021/22 õa õpilasomavalitsuse rollid, mis jagunesid järgmiselt: 

Retla-Kabala Kooli õpilasomavalitsus 2021/2022 õa

Umeli Orav - President

Liisamari Laanistu - Asepresident

Marlis Reinbaum - Protokollija

Liisamari Laanistu - Hoolekogus õpilasesinduse esindaja

Miina Marrandi - Õppenõukogus õpilasesinduse esindaja

Melissa Marrandi, Nora Paulus - Õpilasenduse liikmed