Meie koolist

Õpilasomavalitsus


Retla-Kabala Kooli õpilasomavalitsus 2022/2023 õa

President Umeli Orav

Asepresident Oliver Kärp

Protokollija Nora Paulus

Õppenõukogu esindaja Umeli Orav

Hoolekogu esindajaks Nora Paulus

 

Retla-Kabala Kooli õpilasomavalitsus 2022/2023 õa

President Umeli Orav

Asepresident Oliver Kärp

Protokollija Nora Paulus

Õppenõukogu esindaja Umeli Orav

Hoolekogu esindajaks Nora Paulus