Meie koolist

Õpilasesomavalitsus

Retla-Kabala Kooli õpilasomavalitsus 2017/2018 õa

Eren Lina - president

Lisette Kallas - asepresident ja õpilasesinduse esindaja õppenõukogus

Elisa-Maria Elias - protokollija

Oliver Veimer - õpilasesinduse esindaja hoolekogus

Liisamari Laanistu – liige